Начало | Условия за ползване

Условия за ползване

Авторско право

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени чрез Уебсайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Уебсайта.

НЕ СЕ РАЗРЕШАВА МАТЕРИАЛИТЕ НА УЕБСАЙТА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН, НИТО ДА БЪДАТ КОПИРАНИ, ПУБЛИЧНО РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ИЛИ РАЗДАВАНИ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.

Употребата на публикуваните в Уебсайта материали в други уебсайтове е забранена.

Материалите на този Уебсайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право.

Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Уебсайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между Доставчика и лицето, публикуващо информацията.